Heja oss på People Partner, vi har precis blivit ISO-certifierade!

People Partner är nu äntligen ISO-certifierade och det helt utan anmärkningar. Vi har alltid värnat om dessa frågor så vi visste att vi håller hög kvalitet i vår styrning kring kvalitets- och miljöfrågor, ändå sååååå härligt att få ett riktigt bevis på det! Certifieringen är också en trygghet för våra kunder och anställda som kan se att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling med utgångspunkt från alla de som jobbar med eller för oss.

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan man bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

I ISO 9001 beskrivs sju principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

När organisationens ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001, kan organisationen anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för att göra en revision och kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda. Därefter kan certifieringsorganet utfärda ett certifikat. Certifikatet gäller en fastställd period varefter det måste förnyas. För oss på People Partner är denna certifiering jätteviktig då den går helt i linje med våra ambitioner framåt. Vi får från klarhet till klarhet till certifiering helt enkelt!