Tillsammans med JobAssigner har vi gjort en kortfilm som sammanfattar vad vi på People Partner kan erbjuda.