Om oss

 

Om oss

People Partner har funnits sedan 2014 och har sedan start varit en effektiv organisation med skyhöga ambitioner. Vi drivs av utmaningen att alltid tillgodose våra olika kunder med precis rätt person till rätt uppdrag. Vi erbjuder ambitiösa, nytänkande och drivna konsulter med relevant kompetens och motivation för varje uppdrag. Vi är ISO-certifierade, vi värderar personlighet och vi har alltid nära kontakt med både våra kunder och våra konsulter. På så sätt skapar vi förståelse för varje projekt och kan matcha varje konsults kompetens och personlighet till rätt uppdrag.

Vi är:

 • Engagerade och entusiastiska
 • Personliga och kompetenta
 • Snabba och flexibla

Vi vågar påstå att inget företag i Sverige kan matcha People Partners leveranskapacitet inom vårt område. Vi har erfarenhet inom de branscher våra kunder verkar, det vill säga att alla som jobbar på People Partner har branscherfarenhet. På det sättet säkerställer vi att vi förstår kundbehovet på alla nivåer. Vi kan åta oss mindre snabbfotade uppdrag men också omfattande uppdrag då vi besitter stor kapacitet med en personalpool på cirka 40 000 konsulter i Norden. Därför kan vi erbjuda våra kunder personal med lokal kännedom och kunden kan i sin tur spara in på omkostnader för resor, boende och traktamente. Vi hanterar uppdrag som täcker hela Norden med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och i Oslo.

Rekryteringserbjudande & Kundtrygghet för bemanning

 • Vår bemanningsrekrytering är en genomarbetad process och vi träffar ALLA som jobbar för oss oavsett om det gäller långtidsbemanning, uthyrning eller anställning.
 • Ett stort relevant nätverk gör våra rekryteringar snabba och kostnadseffektiva.
 • Vi erbjuder rådgivning redan vid förfrågan för att säkerställa att kunden köper rätt tjänster.
 • Vi garanterar löner och arbetstider i nivå med, eller bättre än, motsvarande kollektivavtal. Vi kompenserar för pensionsavsättningar även vid längre uthyrningar.
 • Vi har alltid reserver som kan rycka in med kort varsel vid sjukdom, och under helger och kvällar har vi jour 24 timmar om dygnet. Rapportering enligt kundens önskemål med tidrapportering ner till 15 minuter.
 • Vår devis är att alltid hjälpa kunden oavsett uppdrag. Vi har rekryterat det mesta inom våra segment, allt ifrån seniora projektledare och art directors till smäktande balladsångare eller Mumintroll.

Vi stödjer

Vi tror på långvarigt engagemang för goda ändamål och anser att alla, företag som individ, har en möjlighet att påverka. Därför väljer vi att stödja flertalet organisationer inom för områden som ligger oss varmt om hjärtat, både lokalt och globalt. Se nedan de organisationer vi stödjer

Läkare i Världen

Läkare i Världen är ett nätverk av internationella humanitära organisationer. Organisationen arbetar för allas rätt till hälso- och sjukvård. I Sverige driver de en klinik för papperslösa sedan 1995 samt arbetar med att förändra regler, system och attityder så att alla som behöver vård får det. Läs mer om deras viktiga arbete här.

lakareivarlden-300x296

Nolltolerans mot Mobbning

För oss är det en självklarhet att varje barn och ungdom ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö. Därför stödjer vi Nolltolerans mot Mobbning vars ambition är att vara en betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå. Läs mer på deras hemsida.

logo-300x259

Aktiv skola

Krisrapporterna om den svenska skolan har duggat tätt de senaste åren. Svensk skolutbildning ligger i botten jämfört med resultaten i övriga OECD-länder. Vi anser att det är dags att ta ett ordentligt grepp om skolfrågorna ur ett föräldra- och elevperspektiv och därför stödjer vi Aktiv skola.

 Welcome App

Om du kom till ett nytt land utan att känna någon, skulle det inte vara trevligt om någon kom och sa hej? I ett land där det kan ta generationer att känna tillhörighet så kan ett hej misstas för att vara krångligt och svårt. Detta hej har trasslat in sig i en blandning av debatt, politik och termer. Det har fallit bort någonstans i landet lagom.

People Partner samarbetar med Welcome app som för samman welcomers som välkomnar newcomers till Sverige. I dagens samhälle så behövs det speciella personer som kan säga hej, människor som vågar att bryta vardagen och som stänger ute allt som är lagom.

WWelcome_groupblack_cmyk

Wildhood Foundation

Är en ideell organisation som bekämpar illegal tjuvjakt och handel av vilda utsatta djurarter i Afrika och Indonesien. Wildhood grundades i Sverige år 2016 av Filippa Tarras-Wahlberg.

Wildhood_Logo_Foundation_Original-01[1]

 Vår miljöpolicy

Vi på People Partner värnar om miljön och arbetar ständigt med att förändra och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi strävar även efter att samarbeta med partners och leverantörer som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster. Efterlevnad av gällande lagar, förordningar och föreskrifter på miljöområdet utgör minimikrav. För att minimera vår negativa miljöpåverkan gör vi bland annat:

 • Försöker minska behovet av resor genom att ersätta möten med telefon- och webbkonferenser.
 • I största utsträckning resor med kollektivtrafik.
 • Hushåller med energi, papper och andra resurser.
 • Källsorterar och återvinner allt avfall.

Vi strävar efter att ständigt förbättra dessa punkter och inkludera fler för en grönare vardag.